திரு ரமண மகரிஷி – தமிழ்

Arunachala Hill and Temple

திரு ரமண மகரிஷி … அன்பே உருவானவர், கருணையின் வடிவம், மன்னிக்கும் இறைபொருள், புரிந்துக்கொள்ளும் சக்தி ரூபம், மெய்யான ஆழ்நிலை…

இந்த வலைத்தளம் திரு ரமண மகரிஷியின் அறிவுரைகளும் வழித்துணையும் வழங்குகிறது. ரமணரின் சொற்கள் எல்லோருக்கும் அன்பும், ஆதரவும், ஆறுதலும் அளிக்கின்றன. அவை நமது வாழ்க்கைக்கும், ஆழ்நிலை ஆய்வுக்கும், ஆன்ம அபிவிருத்திக்கும் மிக்க உதவி அளிக்கின்றன. ரமணரது வசத்தில் வருபோர்க்கு அவர்கள் அறியாமலே மன அமைதியும், சாந்தியும் உண்டாகிறது. 

ரமணர் எனது சிறந்த நண்பராவார். உண்மை என்னவெனில், அவரவர்களுக்கு தெரிந்தாலும் தெரியாவிட்டாலும், ரமணரை மனதால் அணுகுபவர் எல்லோருக்குமே அவர் சிறந்த நண்பர் தான்.

 

ரமணா உன்னை எவரும் ஒரு முறை நினைத்தால் போதும்…

 

சமீபத்திய மேற்கோள் :

ரமணர் மேற்கோள் 87


YouTube Videos : Ramana Maharshi Tamil

சுய விசாரணை, தியானம்

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள்

உபதேச உந்தியார்

உள்ளது நாற்பது

ரமண மகரிஷியுடன் நேருக்கு நேர்


ரமண மகரிஷி மேற்கோள்கள் (விவரணமின்றி)

ரமண மகரிஷி சார்ந்த சங்கீதம்

ரமண மகரிஷியைப் பற்றி

↓
error: Content is protected !!