ரமணா நீ வேகமாய் வாராய் – பிரார்த்தனை – வீடியோ

ரமணா நீ வேகமாய் வாராய் – பிரார்த்தனை – வீடியோ Ramana Nee Vegamai Varai – பிரார்த்தனை கவிதை: வசுந்தரா பாடகர்கள்: வசுந்தரா, தியாகராஜன்