விசார சங்கிரகம் - சுய விசாரணை
விசார சங்கிரகம் - சுய விசாரணை (4)
விசார சங்கிரகம் - சுய விசாரணை (2)

விசார சங்கிரகம் – சுய விசாரணை (3)

 

(3)

பக்தர்:  

“நான் யார்?” என்று ஒருவர் விசாரணை செய்வது எப்படி?

மகரிஷி:
‘போவது’, ‘வருவது’ போன்ற செயல்கள் எல்லாம் உடலைச் சார்ந்தவை. எனவே, ஒருவர் “நான் சென்றேன்”, “நான் வந்தேன்”, என்று சொல்லும்போது, அது உடல் தான் “நான்” என்று சொல்வது போலாகும். ஆனால், பிறப்பதற்கு முன்னால் இல்லாத, ஐந்து தனிமங்களால் உருவாக்கப்பட்ட, ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இல்லாத, இறந்த பிறகு சடலமாகும் உடலை, “நான்” என்னும் பிரக்ஞை உணர்வென்று சொல்ல முடியுமா? 

உணர்வில்லாத ஒரு கட்டையைப் போல் உள்ள இந்த உடல், “நான்” “நான்” என்று பிரகாசிப்பதாக சொல்ல முடியுமா? எனவே,  உடலைச் சார்ந்து முதல் முதலாக எழும் “நான்” என்னும் பிரக்ஞை உணர்வு, பல விதமாக, தான்மை, அகங்காரம், அறியாமை, மாயை, மாசு, ஜீவன் என்றெல்லாம் குறிப்பிடப்படுகிறது. நாம் இதைப் பற்றி விசாரிக்காமல் இருக்க முடியுமா?

“தான்மை” அழிவது தான் முக்தி என்று மறை நூல்கள் அறிவிப்பது, சுய விசாரணையின் மூலமாக கிடைக்கும் நமது விமோசனத்திற்காகத் தான், இல்லையா? எனவே, சடலமான உடலை ஒரு சடலமாக இருக்க விட்டு, “நான்” என்னும் சொல்லைக் கூடச் சொல்லாமல், “இப்போது ‘நான்’ என்று எழுவது எது?” என்று கூர்ந்து விசாரிக்க வேண்டும். பிறகு, உள்ளத்தில், ‘நான்’ ‘நான்’ என்ற விதத்தில் ஒரு சொல்லில்லாத ஒளிர்வு பிரகாசிக்கும். அதாவது, வரையறுக்கப்பட்ட ஒன்றும், அதன் பலப் பல எண்ணங்களும் மறைந்து, பின் வரையறையில்லாத, தூய்மையான ஒரு பிரக்ஞை உணர்வு தானாகவே பிரகாசிக்கும்.

அந்த தூய பிரக்ஞை உணர்வை விடாமல் ஒருவர் மௌனமாக இருந்தால், பிறகு தான்மை, அதாவது “நான் உடல் தான்” என்ற விதத்தில் உள்ள தனிப்பட்ட உணர்வு, அறவே அழிந்து விடும்.  இறுதியில், சிறிதும் மிஞ்சி நிற்காமல் கற்பூரத்தை எரிக்கும் நெருப்பு போல, “நான்” என்னும் கடைசியான எண்ணமும் அணைக்கப்பட்டு விடும். மாபெரும் ஞானிகளும், மறை நூல்களூம் இது மட்டுமே தான் முக்தி என்று அறிவிக்கின்றன. 

~~~~~~~~

ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழில் மொழிபெயர்ப்பு : வசுந்தரா
Translated from English into Tamil : Vasundhara

~~~~~~~~

குறிப்பு : 

“விசார சங்கிரகம்” என்பது ரமண மகரிஷி முதன் முதலாக வழங்கி அருளிய உபதேசங்களாகும். அவர் சுமார் 22 வயதான இளம் வாலிபராக இருந்த சமயத்தில் அவை வழங்கப்பட்டன. அவர் ஏற்கனவே தம் சுய சொரூப ஆன்ம ஞானத்தை முற்றிலும் உணர்ந்த, தெய்வீக அறிவின் பிரகாசமான பேரானந்தத்தில் உறைந்த பெரும் ஞானியாக விளங்கினார். அந்த சமயத்தில் அவர் அருணசல மலையின் மீது விரூபாக்ஷ குகையில் வாசம் செய்து வந்தார்.

அவரைச் சுற்றி ஏற்கனவே பக்தர்கள் சூழ்ந்துக் கொண்டு இருந்தனர். அவர் மௌன விரதம் எதுவும் எடுத்துக் கொள்ளாவிட்டாலும், மிகவும் சிறிதளவே பேசினார். எனவே, அவரது முதன்முதலான பக்தர்களில் ஒருவரான திரு கம்பீரம் சேஷய்யா அவரிடம் சில கேள்விகள் கேட்டபோது, மகரிஷி அவருக்கு காகிதத்தில் எழுதி பதில் அளித்தார். திரு சேஷய்யா அவற்றை தனது தினக்குறிப்புப் புத்தகத்தில் எழுதிக்கொண்டார்.  திரு சேஷய்யா காலமான பிறகு, இந்தப் புத்தகம் அவரது சகோதரரிடமிருந்து ஏற்றுக் கொள்ளப் பட்டது. பிறகு திரு நடனானந்தா அந்த கேள்வி-பதில்களைத் தொகுத்து அமைத்தார். அந்த பிரசுரம் ரமண மகரிஷியின் அங்கீகாரத்துடன், “விசார சங்கிரகம்” (சுய விசாரணை) என்ற பெயரில் வெளியிடப்பட்டது.  பிறகு அது ஆங்கிலத்திலும் மொழி பெயர்க்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டது.

 

 

விசார சங்கிரகம் - சுய விசாரணை (4)
விசார சங்கிரகம் - சுய விசாரணை (2)

விசார சங்கிரகம் – சுய விசாரணை (3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓
error: Content is protected !!