ரமண கீதை – அத்தியாயம் 9 – முடிச்சை அறுப்பது

ரமண கீதை – அத்தியாயம் 9 – முடிச்சை அறுப்பது

ரமண கீதை – அத்தியாயம் 9 – முடிச்சை அறுப்பது வரிசை 1  ஆகஸ்ட் மாதம் பதினான்காம் தேதியன்று, இரவில், நான் மகரிஷியிடம் “முடிச்சை அறுப்பது” என்பது பற்றி ஒரு கேள்வி கேட்டேன். இது மிகவும் படித்த பண்டிதர்களுக்குக் கூட சந்தேகங்களை எழுப்பும் விஷயமாகும்.  வரிசை 2 பிரகாசித்து விளங்கும் பகவான் ரமண மகரிஷி என்

53. இந்த “நான்” யார்? யாருக்கு சந்தேகம் எழுகிறது? 

53. இந்த “நான்” யார்? யாருக்கு சந்தேகம் எழுகிறது? 

53. இந்த “நான்” யார்? யாருக்கு சந்தேகம் எழுகிறது?  ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் ஜூன் 15, 1935 உரையாடல் 53. தமிழாக்கம் : வசுந்தரா ஒரு வாலிபர், திரு நோல்ஸ் என்பவர், மகரிஷியின் தர்சனம் பெற வந்தார். அவர் திரு பால் ப்ரண்ட்டனின் இரண்டு புத்தகங்களைப் படித்திருக்கிறார். அவர் கேட்டார் : “புத்த மதத்தினர் “நான்”

விசார சங்கிரகம் – சுய விசாரணை (18)

விசார சங்கிரகம் – சுய விசாரணை (18)

விசார சங்கிரகம் – சுய விசாரணை (18) (18) பக்தர்:   ஆன்ம ஜோதி ஒன்றே ஒன்று, பகுதிகள் இல்லாதது, மொத்தமானது, சுய பிரகாசமானது. அந்த ஆன்ம ஜோதியில், கற்பனைகளான மூன்று நிலைப்பாடுகளின் அனுபவங்கள், மூன்று சரீரங்கள் போன்றவை, எப்படி தோன்றுகின்றன? அவை அப்படி தோன்றினாலும், ஆன்மா மட்டுமே நிரந்தரமாக நிலையாக இருக்கிறது என்பதை ஒருவர்

மிக உயர்ந்த சக்தியிடம் சரணடையுங்கள்; அது உங்கள் செயல்களையும் விளைவுகளையும் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டு விடும்

மிக உயர்ந்த சக்தியிடம் சரணடையுங்கள்; அது உங்கள் செயல்களையும் விளைவுகளையும் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டு விடும்

மிக உயர்ந்த சக்தியிடம் சரணடையுங்கள்; அது உங்கள் செயல்களையும் விளைவுகளையும் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டு விடும்   ஒரு பண்புள்ள அமெரிக்கர், திரு ஜே. எம். லோரி என்பவர்,  ஆஸ்ரமத்தில் இரண்டு மாதமாக தங்கிக்கொண்டிருக்கிறார். அவர் கேட்டார்: நான் இன்று இரவு இங்கிருந்து செல்கிறேன். இந்த இடத்தை விட்டு மனமில்லாமல் அகலுவதற்கு என் மனம் மிகவும் துன்புறுகிறது.

திரு ரமண கீதை – அத்தியாயம் 8 – வாழ்வின் நிலைகள்

திரு ரமண கீதை – அத்தியாயம் 8 – வாழ்வின் நிலைகள்

திரு ரமண கீதை – அத்தியாயம் 8 – வாழ்வின் நிலைகள் வரிசை 1 : கார்ஷிணியின் இன்னொரு கேள்விக்கு பதில் அளிப்பதில், வாழ்வின் நான்கு நிலைகளின் கடமைகளைப் பற்றி பகவான் விளக்கம் அளித்தார். வரிசை 2 : ஒரு பிரம்மச்சாரி, ஒரு குடும்பஸ்தர், ஒரு வனவாசி – அதாவது ஆன்மீக ஆழ்நிலை தியானத்திற்குத் தகுந்த

திரு ரமண கீதை – அத்தியாயம் 7 – சுய விசாரணை

திரு ரமண கீதை – அத்தியாயம் 7 – சுய விசாரணை

திரு ரமண கீதை – அத்தியாயம் 7 – சுய விசாரணை வரிசை 1 : இந்த ஏழாவது அத்தியாயம் பரத்வாஜ முனியின் வழியில் வந்த திரு கார்ஷிணிக்கும் ஆசான் ரமணருக்கும் இடையில் நிகழ்ந்த பிரமாதமான உரையாடலை பதிவு செய்கிறது. வரிசை 2 : பக்தர் : ஆன்ம சுய விசாரணையின் தன்மை என்ன? அதன்

52. தெளிவான மனமும் மந்தமான மனமும், மரணத்திற்கு பிறகு ஜீவன், தியானம் என்றால் என்ன

52. தெளிவான மனமும் மந்தமான மனமும், மரணத்திற்கு பிறகு ஜீவன், தியானம் என்றால் என்ன

52. தெளிவான மனமும் மந்தமான மனமும், மரணத்திற்கு பிறகு ஜீவன், தியானம் என்றால் என்ன   ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் ஜூன் 9, 1935 உரையாடல் 52. ஒரு வருகையாளர் கேட்டார் : என் மனம் இரண்டு மூன்று நாட்களுக்குத் தெளிவாக இருக்கிறது. பிறகு அடுத்த இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு மந்தமாக இருக்கிறது. இப்படியே அது

↓
error: Content is protected !!