விசார சங்கிரகம் – சுய விசாரணை (13)

விசார சங்கிரகம் – சுய விசாரணை (13)

விசார சங்கிரகம் – சுய விசாரணை (13) (13) பக்தர்:   பணிகளுக்காக செயல்பாடு இருக்கும் போது, நாம் அதைச் செய்பவரும் இல்லை, அனுபவிப்பவரும் இல்லை. செயல்பாடானது, மனம், வாக்கு, உடல் என்ற இந்த மூன்று கருவிகளால் செய்யப்படுகிறது. இது போல யோசித்தவாறு நாம் பற்றுதல் இல்லாமல் இருக்க முடியுமா? மகரிஷி: ஆன்மாவை தெய்வமாகக் கொண்ட

விசார சங்கிரகம் – சுய விசாரணை (12)

விசார சங்கிரகம் – சுய விசாரணை (12)

விசார சங்கிரகம் – சுய விசாரணை (12) (12) பக்தர்:   பழ வினைகளின் பிராரப்தத்தின் பிரகாரம் பணிகளைச் செய்ய வேண்டிய மனதினால்,  உலகம் சார்ந்த வாழ்வில் கூட, மேற்சொன்ன ஆன்ம சுய சொரூப அனுபவம் பெற முடியுமா? மகரிஷி: ஒரு பிராம்மணர் (பிரம்மனை அறிந்தவர்) நாடகத்தில் பல வேஷங்களில் நடிக்கலாம்; ஆனாலும் தாம் ஒரு

விசார சங்கிரகம் – சுய விசாரணை (11)

விசார சங்கிரகம் – சுய விசாரணை (11)

விசார சங்கிரகம் – சுய விசாரணை (11) (11) பக்தர்:   எப்போதும் நிலையில்லாமல் மாறிக் கொண்டேயிருக்கும் தன்மையுள்ள மனதுக்கு, ஆன்ம ஞானம் கிடைக்க முடியுமா? மகரிஷி: தூய்மை, அறிவு போன்ற பிரகிருதியின் அம்சமான சத்வ குணம் மனதின் இயல்பான தன்மையாதலாலும், மனம் தூய்மையாக மாசில்லாமல் ஆகாயம் போல இருப்பதாலும், மனம் என்று அழைக்கப்படுவது, உண்மையில்,

ரமண கீதை – அத்தியாயம் 1 – சுய சொரூபத்தில் உறைதலின் முக்கியத்துவம்

ரமண கீதை – அத்தியாயம் 1 – சுய சொரூபத்தில் உறைதலின் முக்கியத்துவம்

ரமண கீதை – அத்தியாயம் 1 – சுய சொரூபத்தில் உறைதலின் முக்கியத்துவம் Ramana Gita – Chapter 1 – Importance of Self-Abidance   திரு ரமண கீதை – அத்தியாயம் 1 Sri Ramana Gita – Chapter 1   கணபதி முனி: Ganapathi Muni ~~~~~~~~ வரிசை 1: 

திரு ரமண கீதை – அறிமுகம்

திரு ரமண கீதை – அறிமுகம்

திரு ரமண கீதை – அறிமுகம்   சாதாரணமாக மௌனத்தில் தான் பகவான் திரு ரமண மகரிஷி தமது பக்தர்களுடன் உரையாடினார். ஆனால், சில அரிய சமயங்களில், அவர் அவர்களுடன் வாய்மொழியில் பேசினார். சில சமயங்களில், தேவைப் பட்டபோது, அவர் பக்தர்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார். அதிர்ஷ்டவசமாக, இந்த விதமான பல உரையாடல்களும் அறிவுரைகளும் பதிவு செய்யப்பட்டன.

விசார சங்கிரகம் – சுய விசாரணை (10)

விசார சங்கிரகம் – சுய விசாரணை (10)

விசார சங்கிரகம் – சுய விசாரணை (10) (10) பக்தர்:   முழு பிரபஞ்சமும் மனதின் உருவாக இருந்தால், பிறகு பிரபஞ்சம் ஒரு மாயை தான் என்று பொருளில்லையா? அப்படியானால், பிரபஞ்சத்தின் படைப்பு வேதத்தில் ஏன் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது? மகரிஷி: பிரபஞ்சம் ஒரு வெறும் மாயை தான் என்பதில் துளிக்கூட சந்தேகமில்லை. காட்சியளிக்கும் பிரபஞ்சம் பொய்யானது என்று

↓
error: Content is protected !!