ரமணர் மேற்கோள் 83
ரமணர் மேற்கோள் 84
ரமணர் மேற்கோள் 82

ரமணர் மேற்கோள் 83

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள்
உரையாடல் 91

எண்ணங்களின் மூலமாக வலிமை சிதறுவதால் மனதில் சஞ்சலம் உண்டாகிறது. ஒருவர் மனதை ஒரே ஒரு எண்ணத்தின் மீது பொருந்த வைத்தால், சக்தி சேமிக்கப்படுகிறது. மனமும் வலிமை அடைகிறது.

 

ரமணர் மேற்கோள் 84
ரமணர் மேற்கோள் 82
ரமணர் மேற்கோள் 83

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓
error: Content is protected !!