ரமணர் மேற்கோள் 53
ரமணர் மேற்கோள் 54
ரமணர் மேற்கோள் 52

ரமணர் மேற்கோள் 53

திரு ரமண மகரிஷி
நான் யார்? கேள்வி 16

ஆன்மா என்பதில் “நான்” எண்ணம் முற்றிலும் இருக்காது. அதற்கு “மௌனம்” என்று பெயர். ஆன்மாவே தான் உலகம்; ஆன்மாவே தான் “நான்”; ஆன்மாவே தான் கடவுளும்; எல்லாம் ஆன்மா என்ற சிவம் தான்.

 

ரமணர் மேற்கோள் 54
ரமணர் மேற்கோள் 52
ரமணர் மேற்கோள் 53

One thought on “ரமணர் மேற்கோள் 53

  • November 22, 2020 at 12:49 am
    Permalink

    Very Superior God’s Grace

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓
error: Content is protected !!