ரமணர் மேற்கோள் 26
ரமணர் மேற்கோள் 27
ரமணர் மேற்கோள் 25

ரமணர் மேற்கோள் 26

 

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள்
உரையாடல் 521

கடவுளிடம் சரணடைந்து மன வலிமைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். அதன் பிறகு, உங்கள் மனோபலத்தின் அளவிற்கு தகுந்தபடி, உமது சுற்றுப்புறங்கள் முன்னேறி உயர்வுபடும்.

பக்தர்: நமது செயல்கள் பயனுள்ளதாக இருக்குமா என்று தெரிந்துக் கொள்ள வேண்டாமா?

மகரிஷி: தேச முன்னேற்ற லட்சியத்தின் பணிகளை காந்திஜி செய்யும் விதத்தை உதாரணமாக எடுத்துக் கொண்டு பின்பற்றுங்கள். முக்கியமான சொல் “சரணாகதி”.

ரமணர் மேற்கோள் 27
ரமணர் மேற்கோள் 25
ரமணர் மேற்கோள் 26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓
error: Content is protected !!