Kaivalya Upanishad – Sanskrit Verses in English script

Kaivalya Upanishad - Sanskrit Verses in English script

(Thanks to https://wwwshaivamorg/ssukaivalyatm) Kaivalya Upanishad – Sanskrit Verses in English Script Om bhadram karNebhihi shruNuyaama devaahaa bhadram pashyemaakshabhir yajatraahaa sthirairarangaistushtuvaamsastanuubhihi vyashema devahaitam yadaayuhu svasti na indro vruddhashravaahaa svasti naha pooshaa vishvavedaahaa svasti nastaarkshyo arishtanemihi svasti no brihaspatirdadhaatu Om shaantihi shaantihi

↓
error: Content is protected !!