சுய விசாரணை என்றால் என்ன? எப்படி செய்வது? (2) வீடியோ

சுய விசாரணை என்றால் என்ன? எப்படி செய்வது? (2) வீடியோ ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்களிலிருந்து சுய விசாரணைக்கு அறிவும், பயிற்சியும் அளிக்கும் சில பகுதிகள். வசுந்தரா தமிழில் மொழிபெயர்த்து வழங்கும் தெளிவான, இனிமையான விவரணம், அழகிய நிகழ்படம். வாழ்விற்கும் தியானத்திற்கும் சுய விசாரணைக்கும் உதவும் அற்புத அறிவுரைகள்.

சுய விசாரணை என்றால் என்ன? எப்படி செய்வது? (1) வீடியோ

சுய விசாரணை என்றால் என்ன? எப்படி செய்வது? (1) வீடியோ திரு ரமண மகரிஷியின் அறிவுரைகள் : சுய விசாரணைக்கு உதவும் அறிவும், பயிற்சியும். வசுந்தரா தமிழில் மொழிபெயர்த்து வழங்கும் தெளிவான, இனிமையான விவரணம், அழகிய நிகழ்படம். வாழ்விற்கும் தியானத்திற்கும் சுய விசாரணைக்கும் உதவும் அற்புத அறிவுரைகள்.

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் 25 – 27 வீடியோ

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் 25 – 27 வீடியோ உரையாடல்கள் 18 – 24 வசுந்தரா தமிழில் மொழிபெயர்த்து வழங்கும் தெளிவான, இனிமையான விவரணம், அழகிய நிகழ்படம். வாழ்விற்கும் தியானத்திற்கும் சுய விசாரணைக்கும் உதவும் அற்புத அறிவுரைகள்.

ஆன்ம சொரூபத்தின் முகம் – வீடியோ

ஆன்ம சொரூபத்தின் முகம் – வீடியோ வழங்குவது : வசுந்தரா திரு ரமண மகரிஷி ஆன்ம சொரூபத்தின் முகம். அதை விவரிக்கிறது இந்த நிகழ்படம். Face of the Self – By Vasundhara

நான் யார் ? (Who Am I ? in Tamil) – Video

நான் யார் ? (Who Am I ? in Tamil) – Video நான் யார்? திரு ரமண மகரிஷியின் அறிவுரைகள். விவரணம், நிகழ்படம் : வசுந்தரா வசுந்தரா: பொறியாளர், பாடகர், எழுத்தாளர்.

Ramana Maharshi Quotes in Tamil – (Set 3) – தமிழ் மேற்கோள்கள்

Ramana Maharshi Quotes in Tamil – (Set 3) – தமிழ் மேற்கோள்கள்   அற்புத அறிவுரைகள், இனிய கருவிசார்ந்த இசை, அழகிய படங்கள். இசை, வீடியோ : வசுந்தரா வசுந்தரா: பொறியாளர், பாடகர், எழுத்தாளர்.

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் 18 – 24 வீடியோ

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் 18 – 24 வீடியோ உரையாடல்கள் 18 – 24 வசுந்தரா தமிழில் மொழிபெயர்த்து வழங்கும் தெளிவான, இனிமையான விவரணம், அழகிய நிகழ்படம். வாழ்விற்கும் தியானத்திற்கும் சுய விசாரணைக்கும் உதவும் அற்புத அறிவுரைகள்.

மிருகங்களிடம் ரமண மகரிஷியின் அன்பு – வீடியோ

மிருகங்களிடம் ரமண மகரிஷியின் அன்பு – வீடியோ தமிழில் விவரணம், நிகழ்படம் : வசுந்தரா. Ramana Maharshi Love for Animals – Tamil Narration in Tamil and Video by Vasundhara. This video beautifully depicts in Tamil, the special communication that Ramana Maharshi had with all Read More …

ரமண மகரிஷியும் பசு லக்ஷ்மியும் – வீடியோ

ரமண மகரிஷியும் பசு லக்ஷ்மியும் – வீடியோ வசுந்தரா தமிழில் வழங்கும் தெளிவான, இனிமையான விவரணம், அழகிய நிகழ்படம்.

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் 14 – 17 வீடியோ

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் 14 – 17 வீடியோ உரையாடல்கள் 14 – 17 வசுந்தரா தமிழில் மொழிபெயர்த்து வழங்கும் தெளிவான, இனிமையான விவரணம், அழகிய நிகழ்படம். வாழ்விற்கும் தியானத்திற்கும் சுய விசாரணைக்கும் உதவும் அற்புத அறிவுரைகள்.

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் 1 – 13 வீடியோ

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் 1 – 13 வீடியோ உரையாடல்கள் 1 – 13 வசுந்தரா தமிழில் மொழிபெயர்த்து வழங்கும் தெளிவான, இனிமையான விவரணம், அழகிய நிகழ்படம். வாழ்விற்கும் தியானத்திற்கும் சுய விசாரணைக்கும் உதவும் அற்புத அறிவுரைகள்.