சுய தன்மைகள் மூன்று குணங்கள்.
1) மனத் தூய்மை. 2) அதிக விருப்பு, பேருணர்ச்சி, வீரம். 3) மழுங்கிய அறிவு, சோம்பல், கிளர்ச்சியின்மை.
இந்த மூன்று குணங்களும், வித விதமான விகிதத்தில், எல்லா மனிதர்களிலும் உள்ளன. ஒவ்வொரு தன்மையிலும் வெவ்வேறு அளவில் இவை மூன்றும் உள்ளன.

மனத் தூய்மை மட்டுமே உள்ளவர்கள் ஞானியர் ஆவர்.

பெரும்பாலும் மனதில் தூய்மை அதிகமாக இருக்கும் மனிதர் – நற்பண்புகள் கொண்டவரும், அறிவும் விவேகமும், ஆன்மீகத்தில் விருப்பம் கொண்டவர்களும், அரசர்களுக்கும் சமூகத்துக்கும் ஆன்மீக அறிவுரைகள் அளிப்பவர்களூம் – ஆவர்.
பெரும்பாலும் பேருணர்ச்சியும், வீரமும், செயல்களில் விருப்பத்தையும் கொண்டவர்கள் – அரசர்கள், வீரர்கள், வெளிப்புற செயல்களில் அதிக விருப்புடன் ஈடுபடுபவர்கள் – ஆவர்.
பெரும்பாலும் சோம்பலும், கிளர்ச்சியின்மையும் கொண்டவர்கள் – மழுங்கிய அறிவும், மந்தமும், விசாரணை செய்யும் திறனில்லாதவர்களாகவும் – ஆவர்.

சுய தன்மை
   RECENT POSTS :

நான் யார் ? (Who Am I ? in Tamil) – Video

நான் யார் ? (Who Am I ? in Tamil) - Video நான் யார்? திரு ரமண மகரிஷியின் அறிவுரைகள். விவரணம், நிகழ்படம் : வசுந்தரா வசுந்தரா: பொறியாளர்,
Read More
நான் யார் ? (Who Am I ? in Tamil) – Video

Who Am I ? Ramana Maharshi – Audio

Who Am I ? Ramana Maharshi - Audio 28 wonderful questions and enlightening answers from Sri Ramana Maharshi's Teachings in "Who
Read More
Who Am I ? Ramana Maharshi – Audio

Who Am I ? Introduction – Audio

Who Am I ? Introduction - Audio Introduction to Sri Ramana Maharshi's Teaching in "Who Am I ?" [audio mp3="https://sriramanamaharishi.com/ramana/wp-content/uploads/2017/08/Who-Am-I-Introduction-81517-4.19-PM.mp3"][/audio]  
Read More
Who Am I ? Introduction – Audio

Who Am I ? – Video

Who Am I ? - Video Who Am I? Self-Enquiry. 28 questions by Devotee and answers for them from Sri Ramana
Read More
Who Am I ? – Video

Who Am I ? Introduction – Video

Who Am I ? Introduction - Video Who Am I? Introduction. English. Lucid, Melodious Narration and Beautiful Video by Vasundhara. Great
Read More
Who Am I ? Introduction – Video

What is Self-Realization

What is Self-Realization Who Am I ? (contd.)   25. What is wisdom-insight (jnana-drshti)? Remaining quiet is what is called wisdom-insight. To remain
Read More
What is Self-Realization

How to practice mind control methods

How to practice mind control methods D.: How are they practised? M.: An examination of the ephemeral nature of
Read More
How to practice mind control methods

மனதின் தன்மையை கண்டுபிடிப்பது எப்படி

மனதின் தன்மையை கண்டுபிடிப்பது எப்படி பக்தர்: மனதின் தன்மையைக் கண்டுபிடிப்பது எப்படி? அதாவது, மனதின் இறுதியான, அடிப்படையான காரணம், அல்லது அதன் வெளிப்பாட்டுக்கு அடிப்படையான நிலை, அதை எப்படி கண்டுபிடிப்பது? 
Read More
மனதின் தன்மையை கண்டுபிடிப்பது எப்படி
↓
error: Content is protected !!