பணிகள் தியானத்திற்குத் தடங்கல் இல்லை - விடியோ
"நான் செய்கிறேன்" என்ற மனநிலை இல்லாமல் பணிகள் செய்வது எப்படி - விடியோ
ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் (30) விடியோ

பணிகள் தியானத்திற்குத் தடங்கல் இல்லை – விடியோ

தொழில், பணிகள் பற்றிய ரமண மகரிஷியின் நடைமுறை உதவிக் குறிப்புகள்

வசுந்தரா தமிழில் மொழிபெயர்த்து வழங்கும் தெளிவான, இனிமையான விவரணம், அழகிய நிகழ்படம்.

 

"நான் செய்கிறேன்" என்ற மனநிலை இல்லாமல் பணிகள் செய்வது எப்படி - விடியோ
ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் (30) விடியோ

பணிகள் தியானத்திற்குத் தடங்கல் இல்லை – விடியோ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓
error: Content is protected !!