ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் (30) விடியோ
பணிகள் தியானத்திற்குத் தடங்கல் இல்லை - விடியோ
Ramana Maharshi Quotes in Tamil - (Set 4) - தமிழ் மேற்கோள்கள் - விடியோ

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் (30) விடியோ

உரையாடல் விஷயங்கள்: ‘நான் ஒரு பாவி’ என்று ஏன் சொல்கிறீர்கள்? 

வசுந்தரா தமிழில் மொழிபெயர்த்து வழங்கும் தெளிவான, இனிமையான விவரணம், அழகிய நிகழ்படம். வாழ்விற்கும் தியானத்திற்கும் சுய விசாரணைக்கும் உதவும் அற்புத அறிவுரைகள்.

பணிகள் தியானத்திற்குத் தடங்கல் இல்லை - விடியோ
Ramana Maharshi Quotes in Tamil - (Set 4) - தமிழ் மேற்கோள்கள் - விடியோ

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் (30) விடியோ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓
error: Content is protected !!