ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் 29 விடியோ
தியானம் என்றால் என்ன? எப்படி செய்வது (3) விடியோ
தியானம் என்றால் என்ன? எப்படி செய்வது (2) விடியோ

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் (29) விடியோ

உரையாடல்கள் 29

உரையாடல் விஷயங்கள்: மனம், ஆன்மா, சந்தோஷம்.

வசுந்தரா தமிழில் மொழிபெயர்த்து வழங்கும் தெளிவான, இனிமையான விவரணம், அழகிய நிகழ்படம். வாழ்விற்கும் தியானத்திற்கும் சுய விசாரணைக்கும் உதவும் அற்புத அறிவுரைகள்.

தியானம் என்றால் என்ன? எப்படி செய்வது (3) விடியோ
தியானம் என்றால் என்ன? எப்படி செய்வது (2) விடியோ

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் (29) விடியோ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓
error: Content is protected !!