தன்னலமற்ற பணி புரிதல் - நிஷ்காம கர்மா - விடியோ
Ramana Maharshi Quotes in Tamil - (Set 4) - தமிழ் மேற்கோள்கள் - விடியோ
இதயம், உள்ளம் என்றால் என்ன? விடியோ

தன்னலமற்ற பணி புரிதல் – நிஷ்காம கர்மா – விடியோ

ரமண மகரிஷி ஒரிரு எளிதான பாடங்கள் அளிக்கிறார்

வசுந்தரா தமிழில் மொழிபெயர்த்து வழங்கும் தெளிவான, இனிமையான விவரணம், அழகிய நிகழ்படம்.

 

Ramana Maharshi Quotes in Tamil - (Set 4) - தமிழ் மேற்கோள்கள் - விடியோ
இதயம், உள்ளம் என்றால் என்ன? விடியோ

தன்னலமற்ற பணி புரிதல் – நிஷ்காம கர்மா – விடியோ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓
error: Content is protected !!