ரமணர் மேற்கோள் 7
ரமணர் மேற்கோள் 8
ரமணர் மேற்கோள் 6

ரமணர் மேற்கோள் 7

 

யோசனை செய்துக் கொண்டே இருக்கும் நமது பழக்கம் யோசனை செய்யாமல் இருப்பது கடினம் என்று நம்மை நம்ப வைக்கிறது. இது தவறு என்று தெரிந்துக் கொண்டால், எவரும் அநாவசியமாக, முட்டாள்தனமாக, எண்ணங்களில் ஈடுபட்டு தம்மை சிரமப்படுத்திக் கொள்ள மாட்டார்.

ரமணர் மேற்கோள் 8
ரமணர் மேற்கோள் 6
ரமணர் மேற்கோள் 7

Leave a Reply

Your email address will not be published.

↓
error: Content is protected !!