ரமணர் மேற்கோள் 29
ரமணர் மேற்கோள் 30
ரமணர் மேற்கோள் 28

ரமணர் மேற்கோள் 29

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள்
உரையாடல் 377

பக்தர்: மக்கள், கடவுள் மெய்யல்ல என்று நிரூபிக்க பெருங்கேடுகளை – அதாவது பூகம்பம், பஞ்சம் போன்ற பேரழிவுகளை – மேற்கோள் காட்டுகின்றனர். அவர்களது வாதத்தை எப்படி கையாளுவது?

மகரிஷி: இவ்வாறு வாதாடுபவர்கள் எங்கிருந்து வந்திருக்கிறார்கள் ?

பக்தர்: அவர்கள் “இயற்கை” என்று சொல்கிறார்கள்.

மகரிஷி: சிலர் அதை “இயற்கை” என்று சொல்கின்றனர், மற்றவர்கள் அதைக் “கடவுள்” என்று சொல்கின்றனர்.

 

ரமணர் மேற்கோள் 30
ரமணர் மேற்கோள் 28

ரமணர் மேற்கோள் 29

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   RECENT POSTS :

மெய்மையின் தன்மை என்ன

மெய்மையின் தன்மை என்ன பக்தர்.: மெய்மையின் தன்மை என்ன? மகரிஷி.: (1) தொடக்கமும் முடிவும் இல்லாத, சாசுவத நித்திய உள்ளமை. (2) முடிவற்ற, எல்லையற்ற, எங்கும் நிறைந்திருக்கும் உள்ளமை. (3) எல்லா
Read More
மெய்மையின் தன்மை என்ன

What is the Nature of Reality

What is the Nature of Reality D.: What is the nature of the Reality? M.: (a) Existence without beginning or
Read More
What is the Nature of Reality

உண்மை நிலையை உணர்வது தான் குறிக்கோள்

உண்மை நிலையை உணர்வது தான் குறிக்கோள் பக்தர்.: எண்ணங்களை ஒழுங்கு படுத்துவதற்கும் மூச்சை ஒழுங்கு படுத்துவதற்கும் இடையே உள்ள உறவு என்ன? மகரிஷி.: (அறிவு
Read More
உண்மை நிலையை உணர்வது தான் குறிக்கோள்

Realizing the Real is the Goal

Realizing the Real is the Goal Devotee.: What is the interrelation between regulation of thought and regulation of breath? Maharshi.: Thought
Read More
Realizing the Real is the Goal

ரமணர் மேற்கோள் 63

ரமணர் மேற்கோள் 63 ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் உரையாடல் 43 மனம் உள்ளதா இல்லையா என்ற விசாரண செய்தால், மனம் என்று ஒன்று இல்லை என்று தெரிய வரும். அது
Read More
ரமணர் மேற்கோள் 63

Ramana Maharshi Quote 63

Ramana Maharshi Quote 63 Talks with Ramana Maharshi Talk 43 If the enquiry is made whether mind exists, it will be
Read More
Ramana Maharshi Quote 63

ஆன்ம சொரூபத்தின் முகம் – வீடியோ

ஆன்ம சொரூபத்தின் முகம் - வீடியோ வழங்குவது : வசுந்தரா திரு ரமண மகரிஷி ஆன்ம சொரூபத்தின் முகம். அதை விவரிக்கிறது இந்த நிகழ்படம். Face of the
Read More
ஆன்ம சொரூபத்தின் முகம் – வீடியோ

Face of the Self – Video

Face of the Self - Video Vasundhara presents Sri Ramana Maharshi : Face of the Self. A vivid description of the
Read More
Face of the Self – Video
↓
error: Content is protected !!