ரமணர் மேற்கோள் 29
ரமணர் மேற்கோள் 30
ரமணர் மேற்கோள் 28

ரமணர் மேற்கோள் 29

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள்
உரையாடல் 377

பக்தர்: மக்கள், கடவுள் மெய்யல்ல என்று நிரூபிக்க பெருங்கேடுகளை – அதாவது பூகம்பம், பஞ்சம் போன்ற பேரழிவுகளை – மேற்கோள் காட்டுகின்றனர். அவர்களது வாதத்தை எப்படி கையாளுவது?

மகரிஷி: இவ்வாறு வாதாடுபவர்கள் எங்கிருந்து வந்திருக்கிறார்கள் ?

பக்தர்: அவர்கள் “இயற்கை” என்று சொல்கிறார்கள்.

மகரிஷி: சிலர் அதை “இயற்கை” என்று சொல்கின்றனர், மற்றவர்கள் அதைக் “கடவுள்” என்று சொல்கின்றனர்.

 

ரமணர் மேற்கோள் 30
ரமணர் மேற்கோள் 28

ரமணர் மேற்கோள் 29

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   RECENT POSTS :

நான் யார் ? (Who Am I ? in Tamil) – Video

நான் யார் ? (Who Am I ? in Tamil) - Video நான் யார்? திரு ரமண மகரிஷியின் அறிவுரைகள். விவரணம், நிகழ்படம் : வசுந்தரா வசுந்தரா: பொறியாளர்,
Read More
நான் யார் ? (Who Am I ? in Tamil) – Video

Who Am I ? Ramana Maharshi – Audio

Who Am I ? Ramana Maharshi - Audio 28 wonderful questions and enlightening answers from Sri Ramana Maharshi's Teachings in "Who
Read More
Who Am I ? Ramana Maharshi – Audio

Who Am I ? Introduction – Audio

Who Am I ? Introduction - Audio Introduction to Sri Ramana Maharshi's Teaching in "Who Am I ?" [audio mp3="https://sriramanamaharishi.com/ramana/wp-content/uploads/2017/08/Who-Am-I-Introduction-81517-4.19-PM.mp3"][/audio]  
Read More
Who Am I ? Introduction – Audio

Who Am I ? – Video

Who Am I ? - Video Who Am I? Self-Enquiry. 28 questions by Devotee and answers for them from Sri Ramana
Read More
Who Am I ? – Video

Who Am I ? Introduction – Video

Who Am I ? Introduction - Video Who Am I? Introduction. English. Lucid, Melodious Narration and Beautiful Video by Vasundhara. Great
Read More
Who Am I ? Introduction – Video

What is Self-Realization

What is Self-Realization Who Am I ? (contd.)   25. What is wisdom-insight (jnana-drshti)? Remaining quiet is what is called wisdom-insight. To remain
Read More
What is Self-Realization

How to practice mind control methods

How to practice mind control methods D.: How are they practised? M.: An examination of the ephemeral nature of
Read More
How to practice mind control methods

மனதின் தன்மையை கண்டுபிடிப்பது எப்படி

மனதின் தன்மையை கண்டுபிடிப்பது எப்படி பக்தர்: மனதின் தன்மையைக் கண்டுபிடிப்பது எப்படி? அதாவது, மனதின் இறுதியான, அடிப்படையான காரணம், அல்லது அதன் வெளிப்பாட்டுக்கு அடிப்படையான நிலை, அதை எப்படி கண்டுபிடிப்பது? 
Read More
மனதின் தன்மையை கண்டுபிடிப்பது எப்படி
↓
error: Content is protected !!