உரையாடல்கள் அட்டவணை

அகர வரிசையில்

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள்

ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் 30

மகரிஷியின் போதனைகள்

மகரிஷியின் போதனை 2

ரமண கீதை

ரமண கீதை 0

  ரமணாஸ்ரம கடிதங்கள்

  ரமணாஸ்ரம கடிதங்கள் 0

   தினம் தினம் பகவானுடன்

   தினம் தினம் பகவானுடன் 2

   ரமணர் சொன்ன கதைகள்

   ரமணர் சொன்ன கதைகள் 0

    சின்னஞ்சிறு மாணிக்கங்கள்

    சின்னஞ்சிறு மாணிக்கங்கள் 0

       RECENT POSTS :

     Talks with Ramana Maharshi Tamil – Set 1 – Video

     Talks with Ramana Maharshi Tamil - Set 1 - Video   Talks 1 - 13 in Tamil, translated and narrated by Vasundhara.
     Read More
     Talks with Ramana Maharshi Tamil – Set 1 – Video

     Talks with Ramana Maharshi – Set 2 – Video

     Talks with Ramana Maharshi - Set 2 - Video Talks 14 - 17. English. Audio and Video. Lucid, Melodious Narration and
     Read More
     Talks with Ramana Maharshi – Set 2 – Video

     Talks with Ramana Maharshi – Set 1 – Video

     Talks with Ramana Maharshi - Set 1 - Video Talks 1 - 13. English. Audio and Video. Lucid, Melodious Narration and
     Read More
     Talks with Ramana Maharshi – Set 1 – Video

     ரமணர் மேற்கோள் 53

     ரமணர் மேற்கோள் 53 திரு ரமண மகரிஷி நான் யார்? கேள்வி 16 ஆன்மா என்பதில் "நான்" எண்ணம் முற்றிலும் இருக்காது. அதற்கு "மௌனம்" என்று பெயர். ஆன்மாவே தான்
     Read More
     ரமணர் மேற்கோள் 53

     ரமணர் மேற்கோள் 52

     ரமணர் மேற்கோள் 52 திரு ரமண மகரிஷி நான் யார்? கேள்வி 18 கடவுள் மீது எந்த சுமைகளை வீசினாலும், அவர் அவற்றைத் தாங்கிகொள்கிறார். உச்ச உயர்வான கடவுளின் சக்தி
     Read More
     ரமணர் மேற்கோள் 52

     ரமணர் மேற்கோள் 51

     ரமணர் மேற்கோள் 51 ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் உரையாடல் 146 பக்தர்.: மனதை எப்படி நீக்குவது? மகரிஷி: மனமா தன்னையே கொல்ல விரும்புகிறது? மனதால் தன்னையே கொல்ல முடியாது. எனவே
     Read More
     ரமணர் மேற்கோள் 51

     Cita de Ramana 35

     Cita de Ramana 35 Enseñanzas de Ramana Maharshi Conversaciones con Ramana Conversacaion 197 'Yo' siempre está allí - en el sueño profundo, en el
     Read More
     Cita de Ramana 35

     ரமணர் மேற்கோள் 50

     ரமணர் மேற்கோள் 50 ரமண மகரிஷியுடன் உரையாடல்கள் உரையாடல் 146 மகரிஷி.: நமது உள்ளமையை ஒப்புக்கொண்டபின், ஏன் நாம் நமது ஆன்மாவை அறிந்துக்கொள்வதில்லை? பக்தர்.: எண்ணங்களால்; மனதால்.  மகரிஷி.: ஆமாம்.
     Read More
     ரமணர் மேற்கோள் 50
     ↓